Goede Doelen Week

Gezamenlijke collecte
Sinds 2018 wordt in de parochie Ottersum een gezamenlijke Goede Doelen Week collecte georganiseerd. Inmiddels hebben 13 landelijke CBF-fondsen zich aangesloten. De collectanten komen voortaan maar éénmaal aan de deur, in plaats van allemaal afzonderlijk. Dit is prettig voor de inwoners van Ottersum en het heeft als voordeel dat de krachten van alle collectanten worden gebundeld.

In de eerste week van september vond in de parochie Ottersum voor de wederomde Goede Doelen Week plaats. Ondanks de roerige tijden rondom het corona-virus en alle maatregelen, is veelvuldig gehoor gegeven aan de oproep tot een gift bij de deur aan deur collecte, de mogelijkheid om digitaal geld over te maken of de enveloppe in te leveren bij Bakker Arts.

Werkwijze
De gezamenlijke Goede Doelen Week vindt jaarlijks plaats in de éérste volle week van september. In de week voorafgaand aan de collecte worden er huis aan huis enveloppen rond gebracht. In deze enveloppe bevindt zich een donatielijst met uitleg. Tijdens de collecteweek komt een tweetal collectanten aan de deur om uw gift op te halen. Er is overigens ook de mogelijkheid om een donatie via de bank te doen of om de enveloppe bij Bakkerij Arts af te geven.   

Oprichting
In augustus 2017 zijn drie regionale coördinatoren van diverse fondsen bij elkaar gaan gekomen met als doel een gezamenlijke collecte te organiseren in Ottersum. In 2018 hebben 12 fondsen, en dus ook 12 coördinatoren, zich hierbij aangesloten. In 2019 staat de teller op 13 goede doelen.  Achter de schermen wordt er vanaf het voorjaar druk gewerkt aan het opzetten van de collecte, het regelen van vrijwilligers, materialen en de PR. De Goede Doelen Week Ottersum is inmiddels aangesloten bij de DAG (Dorps Ambitie Groep Ottersum), om de organisatie te vergemakkelijken op o.a. financieel vlak.  

U GEEFT TOCH OOK?
We hopen dat de gezamenlijke collecte naar ieders tevredenheid verloopt. Wij zorgen dat uw bijdrage op de juiste plek terecht komt en houden u natuurlijk op de hoogte van het resultaat!

Heeft u nog vragen? We zijn bereikbaar via mail:
goededoelenweekottersum@gmail.com.
Namens de aangesloten doelen:

Onderstaand kunt u per jaar de opbrengsten van de collecte terug zien:

← Terug naar Projecten
Goede Doelen Week
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel
Logo goede doel