Over GROOTS Ottersum

De inwoners maken het dorp!

De wereld om ons heen verandert continu en steeds sneller. We werken veel meer thuis. Studenten volgens online les. Sportclubs en verenigingen hebben meer moeite om vrijwilligers te vinden. Het kerkbezoek loopt terug. Ouderen worden ouder en blijven — vaak noodgedwongen — zo lang mogelijk thuis wonen. Betaalbare huizen voor starters zijn er nauwelijks. Toenemende drukte op de weg heeft invloed op verkeer en veiligheid. 

Zomaar een reeks actuele onderwerpen die ook Ottersum raken. De grote vraag die zich opdringt is: “Hoe ga je hiermee om?” Wacht je af of ga je ervoor om zelf de toekomst (beter) te maken? Wij kiezen voor het laatste! Met een breed samengestelde groep betrokken Ottersummers bespreken we deze onderwerpen. 

We denken na over Ottersum in de komende jaren. Wat als de zalen verdwijnen uit het dorp? Welke behoefte is er aan woningen? Hoe houden we Ottersum bereikbaar én kan verkeersdrukte worden verminderd? Hoe kunnen verenigingen gezond blijven? 

GROOTS is de naam die we aan dit platform verbinden. Niet in de zin van overdreven, maar in de zin van trots. “Trots op onze roots met een zachte G. Hoe mooi is het als iedere dorpsbewoner de trots voelt om Ottersummer te zijn én zijn of haar steentje bij te dragen. Want een dorp is geen verzameling gebouwen, straten of sportvelden. Een dorp dat ben jij, dat ben ik: dat zijn wij!

Met GROOTS willen we een platform bieden waar we met elkaar praten over deze belangrijke thema’s, waar we nadenken over oplossingen en mogelijkheden en waar we allemaal streven naar het beste voor Ottersum. Met deze speciale editie/krant laten we zien wat we in het verleden hebben gedaan, waar wij nu mee bezig zijn en kijken we vooruit naar Ottersum in 2050. Het is wat ons betreft belangrijk om hier vanuit meerdere invalshoeken naar te kijken. 

Binnen GROOTS zijn er 5 werkgroepen: Zorg & Gezondheid, Onderwijs, Fysieke Leefomgeving, Sociale Leefomgeving en Ondernemen. Zo ontwikkelen we een gezamenlijke, brede toekomstvisie en creëren we betrokkenheid bij alle inwoners. Laat dit dan ook meteen een uitnodiging zijn aan elke Ottersummer om mee te denken en te praten of de mouwen op te stropen.

Zo komen we samen tot iets GROOTS!