Procesbeschrijving

Vanuit de Ottersumse gemeenschap kwam de afgelopen jaren steeds meer de vraag: hoe gaan we er op lange termijn voor zorgen dat we de nodige faciliteiten in het dorp hebben, zoals een huiskamer, vergaderruimtes, feestzaal etc. Heeft ons dorp behoefte aan nieuwe accommodatieruimtes, of aan een Multifunctionele Accommodatie (MFA) waar verschillende faciliteiten onder één dak samenkomen? Deze vraag vormde een lange reis, waar we via de nodige stappen en een aantal omwegen binnenkort naar een conclusie toe kunnen werken.

Deze reis lichten we toe in deze tijdlijn.

De roots van GROOTS

1

De Gemeente Gennep neemt het initiatief en nodigt in juni 2018 alle verenigingen uit voor een open gesprek met als belangrijkste vraag: wat wil Ottersum? Als resultaat ontstaat een werkgroep die deze vraag gaat onderzoeken.

Juni 2018

2

Eerste onderzoek onder de lokale verenigingen en stichtingen. Hieruit bleek al snel dat er een bredere oriëntatie nodig was en - dat bijvoorbeeld ook de 6 horeca ondernemers betrokken moeten zijn in het onderzoek.

Eind 2018

3

Uit de eerste resultaten bleek dat als mogelijke locatie voor een MFA de dorpskern, basisschool De Brink, het KDC Station, de zalen Swaantje en De Pub en de Johannes de Doperkerk het onderzoeken waard zijn.

Begin 2019

4

Presentatie van de schetsplannen tijdens een dorpsbijeenkomst. Deze plannen zijn in overleg met de gemeente Gennep en de VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) uitgewerkt door het lokale architectenbureau Remurere Architectuur.

Oktober 2019

5

Door de werkgroep wordt een presentatie georganiseerd met de Ottersumse verenigingen en Eigen Kweek uit Langenboom. Ivonne van der Horst laat zien hoe er in Langenboom wordt ingespeeld op een breed dorpsplan.

Voorjaar 2020

6

De ontwerpplannen, die verder - uitgewerkt en financieel onder bouwd zijn door architectenbureau Robbert Coppens, worden gepresenteerd aan de wethouder en ambtenaar van de gemeente Gennep. Met het verzoek om hiervoor een bedrag te reserveren in de begroting.

Medio 2020 (1)

7

De oorspronkelijke insteek van de werkgroep is volbracht. De gemeente Gennep stelt dat het initiatief vanuit het dorp moet komen. De werkgroep gaat daarom op zoek naar een nieuwe insteek en bredere groep enthousiaste mensen uit het dorp. Op deze manier start eind 2020 GROOTS Ottersum.

Medio 2020 (2)

8

Er wordt door veel mensen enthousiast gereageerd op het nieuwe initiatief GROOTS Ottersum.

Najaar 2020

9

De Raad van de gemeente Gennep heeft een eerste deel van het - benodigde bedrag voor een Dorps accommodatie Ottersum opgenomen in de begroting. Nu moeten we aan de slag met de verdere uitwerking voor Ottersum.

Juni 2021