Accent op ieders talent!

Wij vinden het belangrijk en waardevol dat Ottersum een dorp is waarin iedereen elkaar kent en beschikt over een netwerk waarop hij of zij kan terugvallen.

“Accent op ieders talent” biedt de mogelijkheid om ieders talent te benutten en álle inwoners van Ottersum te betrekken en activeren.

Met het oog op de toekomst willen we als gemeenschap iedereen de kans geven om deel te nemen. We willen dit bereiken door het op- en uitbouwen van een gemeenschap waarin men elkaar weet te vinden, waarin je een hulpvraag durft te stellen omdat je gehoord wordt en waarin er gezamenlijk gezocht wordt naar het antwoord.

Het is belangrijk dat mensen op gelijkwaardige basis iets voor elkaar kunnen betekenen. Op deze manier kunnen we op een fijne en veilige manier met elkaar samenleven en wordt de zelfredzaamheid van de burgers en van het dorp vergroot. De basis wordt gelegd door een programma te implementeren dat uitgaat van de eigen kracht van de burgers en zo op een duurzame wijze de informele netwerken in het dorp bouwt, versterkt en borgt.

Het programma Accent op ieders Talent helpt bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeentelijke overheid bij het opnieuw verkennen en invullen van rollen en verantwoordelijkheden. Een programma dat altijd succesvol is, doordat het uitgaat van wat wel kan!

We ‘bouwen’ samen aan een Talentenbank van en voor inwoners van Ottersum.

Iedereen heeft wel een talent waarmee je iemand uit Ottersum van dienst kunt zijn. Misschien kun je goed koken of ben je een liefhebber van tuinieren. De gewone alledaagse dingen die we zo vanzelfsprekend vinden. Want wat nou als je dat zelf niet (meer) kunt en geen partner of kind hebt die je hierbij kan ondersteunen? Wat zou het fijn zijn als iemand uit je eigen dorp je dan kan helpen. Met Accent op ieders Talent hebben we een manier gevonden om deze burenhulp te gaan regelen. Een boodschap doen, een lampje vervangen, een wandelmaatje, of…….? De Talentenbank is er voor alle inwoners: iedereen wordt ergens blij van of is ergens goed in. Iedereen kan dus meedoen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze dorpsondersteuner Sabine van Thiel!

← Terug naar Projecten