Ontwikkelingen rondom de nieuwe gemeenschapsaccommodatie

Op 24 oktober 2019 heeft er in De Pub een dorpsbijeenkomst plaatsgevonden, gefaciliteerd door de DAG en onder leiding van Micheal Verheijen van VKKL (Verenigingen Kleine Kernen Limburg).

De opkomst was groot! De werkgroep is voorgesteld en daarnaast zijn er 3 scenario’s gepresenteerd. Er was ruimte voor vragen en aan het eind heeft iedereen een formulier in kunnen vullen met: wat aanspreekt in de scenario’s, wat verbeterpunten zijn en welke 2 scenario’s de voorkeur hebben.

Kon u niet aanwezig zijn, of was u wel bij de avond maar wilt u de presentatie nog een keer bekijken? Via onderstaande link kunt u de presentatie openen:

Op 13 november komt de werkgroep weer bijeen en wordt de eerste peiling van deze avond bekeken. Er zullen daarnaast nog meer mogelijkheden zijn om ook úw stem te laten horen als u niet aanwezig heeft kunnen zijn bij deze eerste bijeenkomst.