5
Leden werkgroep

 • Frans Meeuws (aanspreekpunt)
 • Leon Hermens
 • Heinz Beumeler
 • Joke Liebrand
 • Sjef Coopmans
 • Wil Hendriks
 • Jos Heijligers
 • Geert Lintzen


Lopende Projecten:

Geplande toekomstige projecten:
 • Open monumentendag 2014
  Het landelijke thema is Op Reis. Daar kunnen wij op aanhaken door aandacht te schenken aan de op het einde van WOII door de geallieerden aangelegde spoorlijn (Hawkinslijn/Hommersum Junction) die o.a. over de Aaldonk en langs het klooster Maria Roepaan heeft gelopen.
 • Aandacht schenken aan de evacuatie van Ottersum van 70 jaar geleden
  Najaar 2014. Het is dan 70 jaar geleden dat Ottersum moest evacueren. Er zijn dan in de regio (Oost Brabant) diverse evenementen georganiseerd waar wij – eventueel samen met Gennep – bij betrokken kunnen worden. De oorlogsgraven op het Ottersumse kerkhof kunnen dan ook bijzondere aandacht krijgen.
  Enkele vrijwilligers van de stichting tot Behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum zijn bezig met de uitgave van een boek over de geschiedenis van het klooster Maria Roepaan waarin WO II, in het bijzonder de evacuatie, een belangrijk thema is. Dat sluit mooi aan bij waar wij mee bezig zijn.


Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze werkgroep, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van werkgroep 'Leuk'


4
Begin 2013 zijn de werkgroepen van het dorpsambitieboek van start gegaan. Een groot aantal dorpsgenoten ging aan de slag om de ambities van ons mooie dorp waar te maken

Wat is de bedoeling van de werkgroep?

Welke werkzaamheden?

Hoe is de afstemming met de stuurgroep?

 

De samenstelling van de werkgroep

Alle werkgroepen zijn samengesteld uit mensen, die zich op één of andere manier betrokken voelen bij het thema. Dat kan zijn vanuit belangstelling, het kan zijn vanuit beroepsmatig oogpunt. Van belang is dat ieder een gelijke stem en inbreng kan hebben. In dat opzicht is het  handig dat er enkele regels gelden:

 1. In de werkgroep wordt geen politiek bedreven. Alle activiteiten van de DAG willen we buiten het politieke circuit houden. Het is een plan voor Ottersum en door Ottersum. Mogelijk moet de gemeenteraad ooit besluiten nemen ten behoeve van de plannen, maar we bedrijven zelf geen politiek.
 2. De werkgroep draait om dorpsambities, niet om individuele belangen van leden of groeperingen. Ieder lid werkt als het goed is vanuit een breed draagvlak binnen de Ottersumse gemeenschap. Het is prima om elkaar hierop aan te spreken als daar misverstanden over lijken te ontstaan.

Elke werkgroep heeft een kartrekker/voorzitter. Hij of zij neemt de initiatieven tot vergaderen en leidt de besprekingen. Daarnaast draagt deze zorg voor het  verslag  van de bijeenkomsten. Dan weet iedereen wat er is afgesproken.

De taken van de werkgroep

De werkgroep heeft een aantal taken.  De belangrijkste taak is het bespreken van zaken en thema’s die spelen op het terrein van het aandachtsgebied van de werkgroep. Omdat we echter ook echt werk willen maken van de ideeën uit het ambitieboek hebben we de taken op een rij gezet:

 1. De belangrijkste taak van de werkgroep is uitvoering ( laten) geven aan de ideeën uit het ambitieboek. Het is van belang dat de werkgroep een overzicht heeft van de ideeën die zijn genoemd door alle dorpsgenoten. Elke werkgroep maak per jaar  een plan met activiteiten en werkt uit wie en wat nodig is om het plan te realiseren.
 2. De werkgroep is oor en oog voor alles wat er in het dorp gebeurt rondom het thema. Met elkaar bespreekt de werkgroep deze. Vergadert  vier keer per jaar.
 3. De werkgroep heeft rechtstreeks overleg met personen en groeperingen voor de uitvoering van de activiteiten.
 4. Als een idee van de werkgroep om financiën, andere regelgeving of gesprekken met derden vraagt( gemeente,  provincie, organisaties), dan overlegt de werkgroep of haar voorzitter met de contactpersoon binnen het bestuur. Het bestuur organiseert de communicatie met en tussen de werkgroepen. Het is van belang dat aanvragen voor subsidie en communicatie geschiedt vanuit het bestuur. Anders ontstaan mogelijke misverstanden naar buiten toe.
 5. Alle interne en externe communicatie van het bestuur en werkgroepen loopt via de werkgroep communicatie(in oprichting).

Samen dragen we bij aan ons lekker, leefbaar,  leuk en levendig dorp Ottersum!

7
De groep leefbaar is opgedeeld in 2 groepen, n.l. de werkgroep Vervoer en werkgroep Wonen & leefomgeving
 

Leden werkgroep Leefbaar-Vervoer
 • Henk Vullings (aanspreekpunt)
 • Jan Welles
 • Luuk Otten
 • Herman Schamps
Lopende Projecten:
Geplande toekomstige projecten:


Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze werkgroep, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van werkgroep 'Leefbaar-Vervoer'

 

Leden werkgroep Leefbaar-Wonen & leefomgeving
 • Pieter Coopmans (aanspreekpunt)
 • Geert Pubben
 • Gerry de Ruyter
 • An Damen
 • vacant!!!!!! - we nog op zoek naar een leuke vrouw om de sub groep wonen te komen versterken

Lopende Projecten:Geplande toekomstige projecten:

 • Visie op het woonbeleid
  In het ambitieboek worden veel vragen gesteld over de beschikbaarheid van starterswoningen en senioren woningen. Naar aanleiding daarvan gaan wij onderzoeken of het gevoel wat de mensen weergeven overeen komt met de werkelijkheid. Met andere woorden; we gaan een 0 meting maken over de behoefte en het aanbod binnen deze sector door de cijfers van de gemeente en Destion naast elkaar te leggen. Aan de hand hiervan gaan we een visie op het woonbeleid opstellen.
 • Verbeteren openbare ruimte
  We willen met een plan komen hoe we de openbare ruimte kunnen verbeteren. Zo willen we de bewoners van Ottersum meer inzicht geven welke voorzieningen er al zijn binnen de gemeente Gennep en hoe je hier als burger zelf melding van kan maken. Dit lijkt ons een geschikt iets voor op de website.Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze werkgroep, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van werkgroep 'Leefbaar-Wonen & leefomgeving' 

6
Leden werkgroep

 • Ton Strien (aanspreekpunt)
 • Esther Scheve
 • ???????

Lopende Projecten:


Geplande toekomstige projecten:Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze werkgroep, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van werkgroep 'Lekker'

8
Leden werkgroep

 • René Heldens (aanspreekpunt)
 • Truus van Baal
 • Antonette Martens
 • Tony Peters
 • Truce van den Berg
 • Olga Flintrop
 • Gerrie van Bergen
 • Jan van den Berg
 • Corrie Vullings
 • Sjaak Smits

Lopende Projecten:
Geplande toekomstige projecten:

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze werkgroep, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van werkgroep 'Levendig'